Často kladené otázky

Nižšie sú uvedené najčastejšie kladené otázky rodičov, v prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle: +421 908 560 871 alebo prostredníctom emailu info@hclamac.sk

Výchovné zaplatí náš klub vo výške stanovenej smernicou SZĽH z roku 2018 do 7 dní po prestupe.

Pre hráčov, ktorí vstúpia do klubu v roku 2021, bude mesačný poplatok poplatok podľa vekovej kategórie a to:

Členský poplatok pre sezónu 2021/2022 je:
HHP 0-1-2    70 Eur / mesiac
HP 3-4         80 Eur / mesiac
MŽ a SŽ      105 Eur / mesiac
Platí sa len za mesiace počas ktorých sa trénuje (september – jún).

Tento poplatok sa bude ročne zvyšovať maximálne o výšku inflácie.
Mesačný poplatok pre hráčov, ktorí nastúpia v nasledujúcich rokoch, môže byť však výrazne vyšší.

HC Lamač bude úzko spolupracovať s Dúbravským klubom HOBA a s klubom Slovakia Talents.
V prípade, že v danom ročníku nebude dostatok hráčov, naši hráči budú doplnení o hráčov z týchto klubov, alebo naopak, naši hráči budú v týchto kluboch hosťovať.

Nie, poplatky sa budú platiť iba v mesiacoch, keď deti budú trénovať (september-jún).

Tak ako pominulé roky. Od 14:30 do 17:00.

Môžete sa obrátiť na každého trénera a na vedúcu klubu. V prípade potreby aj na konateľku spoločnosti.

Registrácia je možná prostredníctvom tel. čísla 0908 560 871, alebo vyplnením registračného formulára.

Rodičia sa individuálne môžu kedykoľvek obrátiť na vedenie klubu.

Rodičovské združenia sa budú konať najmenej raz za 6 mesiacov v priestoroch zimného štadióna Lamač, Borinská 23/A.

Klub bude mať Radu rodičov, ktorá bude dennodenne v kontakte s vedením klubu.

18. mája 2022

Tréningy sú dočasne zrušené

DNEŠNÝ TRÉNING
  • HPP + HP ľadová plocha
  • HPP + HP suchý tréning

Najbližší zápas

  

Žiadny zápas

Kontakt

Telefón: 0908 560 871
Email: info@hclamac.sk

HC Lamač, s.r.o.
Borinská 23/A
841 03 Bratislava
IČO: 53 987 756