Letný hokejový kemp v HC Lamač

Po úspešnom hokejovom kempe minulý rok sme sa v HC Lamač aj tento rok rozhodli zorganizovať pre všetky deti so záujmom o hokej denný letný hokejový kemp. Pod odborným vedením skúsených trénerov HC Lamač a ich asistentov sa deti budú baviť pri hokeji a ďalších športových aktivitách, nadviažu nové kamarátstva a zmysluplne tak strávia spoločný čas. Hokejový kemp v HC Lamač je primárne určený pre deti spadajúce do kategórií hokejová prípravka a hokejová predprípravka (cca do 5. ročníka ZŠ).

Letný hokejový kemp v HC Lamač sa bude konať v dvoch termínoch:

  • 19. – 23. augusta 2024
  • 26. – 30. augusta 2024

Kemp je organizovaný ako denný tábor (od 8:00 do 16:30). Miesto konania je ICE Arena Lamač a blízke okolie. Každý deň deti absolvujú minimálne 1 tréning na ľade, 1 suchý tréning a teóriu hry. Súčasťou kempu je aj organizovaný sprievodný program (kúpalisko, výlety do okolia a pod.).

Cena hokejového kempu:

  • 225 €/dieťa
    (cena zahŕňa všetky tréningy, výlety, teplú stravu a občerstvenie)

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť vždy najneskôr 3 dni pred začiatkom kempu na bankový účet SK72 0900 0000 0051 9686 0231. Ako variabilný symbol použite prvých šesť číslic rodného čísla dieťaťa a do poznámky pre prijímateľa uveďte „priezvisko, meno dieťaťa + letný denný kemp 2024“.

Prihlasovanie na letný hokejový kemp:

Vyplnenú a podpísanú prihlášku pošlite e-mailom na adresu info@hclamac.sk do 10. 8. 2024.

utorok (23. 7. 2024)

Tréningy sú dočasne zrušené

DNEŠNÝ TRÉNING
  • MŽ6 (Ľ)
  • MŽ6 (S)
  • SŽ9 (S)
  • SŽ9 (Ľ)

Najbližšie zápasy

Kontakt

Telefón: 0905 570 238
Email: info@hclamac.sk

HC Lamač, s.r.o.
Borinská 23/A
841 03 Bratislava
IČO: 53 987 756