Členské príspevky na sezónu 2022/23

  • HPP (3. ročník ZŠ a mladší): 85 EUR/mesiac
  • HP (4. a 5. ročník ZŠ): 95 EUR/mesiac
  • MŽ a SŽ (6. – 9. ročník ZŠ): 120 EUR/mesiac


Členské príspevky sa platia vždy len počas sezóny, t. j. od 1. septembra do 30. júna (10 mesiacov). Členské je potrebné uhradiť vždy do 10. dňa príslušného mesiaca na bankový účet SK55 0200 0000 0044 9488 8553 (VÚB).

Súrodenecká zľava

2 súrodenci v klube:  –10 EUR z poplatku za každé dieťa
3 súrodenci v klube: –10 EUR z poplatku za 2 staršie deti, 3. najmladšie dieťa trénuje bez poplatku

piatok (31. 3. 2023)

Tréningy sú dočasne zrušené

DNEŠNÝ TRÉNING
  • MŽ ľadová plocha
  • SŽ ľadová plocha

Najbližšie zápasy

Kontakt

Telefón: 0908 560 871
Email: info@hclamac.sk

HC Lamač, s.r.o.
Borinská 23/A
841 03 Bratislava
IČO: 53 987 756