Mgr. Stanislav ŠENŠEL

Hlavný tréner kategórie mladších a starších žiakov v HC Lamač

Hokejovo vyrastal v klube HK 91 Senica, kde aktívne pôsobil ako hráč po vekovú kategóriu Dorast. Po skončení gymnázia vo svojom rodnom meste Myjava sa rozhodol pre štúdium na vysokej škole FTVŠ UK v odbore Trénerstvo ľadového hokeja a učiteľstvo telesnej výchovy. Počas štúdia pôsobil ako hráč v tíme univerzitného družstva Gladiators Trenčín. Trénerstvu ľadového hokeja sa začal venovať už počas štúdia na FTVŠ UK a to v klube HKL Bratislava, kde pôsobil 9 rokov pri trénovaní mládeže a získaval potrebnú prax a skúsenosti. 

Po skončení magisterského štúdia získal najvyššiu trénerskú licenciu „A+“.

Od novej sezóny 2021/2022 začal trénovať v našom klube HC Lamač. Popri hokeju sa venuje aj iným činnostiam napr.:

  • učiteľ telesnej a športovej výchovy na ZŠ s MŠ Dubová 1 Bratislava
  • tréner extraligového družstva žien PdF UK Hurikán Bratislava vo florbale
  • tréner Komisie vzdelávania talentovanej mládeži vo florbale pre Bratislavský kraj kat. SŽ
  • Asistent trénera juniorskej reprezentácie vo florbale 2021/2023

Vo voľnom čase sa rád venuje volejbalu, hokejbalu, turistike.


Tomáš Svíčka

Asistent trénera pre kategórie hokejovej predpípravky, hokejovej prípravky, mladších a starších žiakov.

Hokej ho sprevádzal už od detstva. Svoj hokejový sen si začal profesionálne plniť v klube ŠHK 37 Piešťany, kde postupne prešiel žiackymi kategóriami až po Juniorov. S dorastom sa dostal 2x do finále prvej ligy, kde bojovali o postup do extraligy.
Ako dorastenec začal študovať na Strednej zdravotníckej škole v Trnave, odbor masér, kde nadobudol aj prax. Počas strednej školy hrával aj za Juniorku HK Gladiators Trnava, kde jeho pôsobenie skrz zranenie bolo pozastavené a po dlhšej pauze sa vrátil naspäť do Piešťan.
Po strednej škole začal štúdium na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave v odbore šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácií s trénerstvom.
Tomáš je ambiciózny mladý tréner, ktorý chce deťom odovzdať svoje skúsenosti a hokejové zručnosti ďalej. Ďalej sa zdokonaľuje vo svojej trénerskej praxi a nových metódach trénovania. Rád sa učí aj od starších a skúsenejších kolegov. Pôsobí aj ako tréner v hokejovej akadémií CE Hockey Academy.

Vo svojom voľnom čase chodí rád do prírody, hráva futbal, hokejbal a hráva inline hokej.


Miroslav Pištek

Hlavný tréner kategórie hokejovej predprípravky a prípravky v HC Lamač.

Celú svoju hokejovú kariéru strávil v klube HK Ružinov Bratislava. Počas aktívnej kariéry úspešne ukončil štúdium na vysokej škole FTVŠ UK v odbore trénerstvo ľadového hokeja a učiteľstvo telesnej výchovy. Následne sa začal venovať trénovaniu mládeže v bratislavských kluboch HK Ružinov, HC Slovan, HC Slovakia Talents.

Je majiteľom trénerskej licencie ,,A“. Venuje sa aj selektovaniu talentovanej mládeže z celého Slovenska do výberového tímu Slovakia Wolves, ktorý sa pravidelne zúčastňuje na medzinárodných turnajoch. Najvýraznejším úspechom je 3.miesto z prestížneho turnaja WSI v Chicagu z roku 2014.

18. mája 2022

Tréningy sú dočasne zrušené

DNEŠNÝ TRÉNING
  • HPP + HP ľadová plocha
  • HPP + HP suchý tréning

Najbližší zápas

  

Žiadny zápas

Kontakt

Telefón: 0908 560 871
Email: info@hclamac.sk

HC Lamač, s.r.o.
Borinská 23/A
841 03 Bratislava
IČO: 53 987 756