Darujte nám svoje 2 %

Ste fanúšikom mládežníckeho hokejového klubu HC Lamač? Považujete za dôležité, aby sa deti pravidelne venovali športovej činnosti? Ak ste aspoň na jednu otázku odpovedali kladne, podporte ďalšiu činnosť HC Lamač tým, že nám poukážete svoje 2 % z dane z príjmov.

Sme najmladším mládežníckym hokejovým klubom v Bratislave, každú podporu si preto mimoriadne vážime. Prostredníctvom hokeja v deťoch budujeme kladný vzťah k pohybovým aktivitám a rozvíjame v nich dôležité vlastnosti pre život ako sú vytrvalosť, trpezlivosť, disciplína, schopnosť presadiť sa a zodpovednosť voči sebe aj voči kolektívu.

Vyzbierané prostriedky budú v plnej výške použité na ďalšie zlepšovanie športovej prípravy našich mladých drakov, doplnenie tréningového vybavenia klubu či zabezpečenie jeho celkového chodu.

Údaje o prijímateľovi

  • IČO: 54927994
  • Obchodné meno (názov): Hokejový klub Lamač

Ako darovať 2 %

  1. Do 15. 2. 2024 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
  2. Následne ho požiadajte o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane.
  3. Stiahnite si naše predvyplnené Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane a doplňte doňho údaje z Potvrdenia o zaplatení dane. Ak potrebujete poradiť, tu je poučenie.
  4. Obe tlačivá doručte do 30. apríla 2024 na príslušný daňový úrad.

Poznámka: Ak ste v roku 2023 vykonávali dobrovoľnícku činnosť a máte Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti, môžete poukázať až 3 % z vami zaplatenej dane.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % (3 %). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

  • IČO: 54927994
  • Obchodné meno (názov): Hokejový klub Lamač

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 3.) na váš príslušný daňový úrad.

Poznámka: Ak ste v roku 2023 vykonávali dobrovoľnícku činnosť a máte Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti, môžete poukázať až 3 % z vami zaplatenej dane.

V daňovom priznaní vyplňte políčka určené na poukázanie 1 %, resp. 2 % z dane z príjmov. Údaje, ktoré v daňovom priznaní uvádzate:

  • IČO: 54927994
  • Obchodné meno (názov): Hokejový klub Lamač

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 3.) na váš príslušný daňový úrad. V rovnakej lehote je potrebné daň aj zaplatiť.

Tip: Pri vypĺňaní príslušného tlačiva zaškrtnite súhlas so zaslaním vašich údajov. Uvidíme tak, kto nás obdaroval, nie však poukázanú sumu.

Ďakujeme

sobota (15. 6. 2024)

Tréningy sú dočasne zrušené

DNEŠNÝ TRÉNING
žiadny tréning

Najbližšie zápasy

Aktuality

Kontakt

T: 0905 560 871 (hlavný tréner)
T: 0905 570 238 (manažérka)
E: info@hclamac.sk

Ice Arena Lamač
Borinská 23/A, Bratislava (mapa)