Prebieha nábor nových hráčov
Registrácia
5. decembra 2022
DNEŠNÝ TRÉNING
  • MŽ ľadová plocha
  • MŽ suchý tréning
  • HP ľadová plocha
  • SŽ ľadová plocha

Najbližší zápas

  

Žiadny zápas

Hlavným poslaním mládežníckeho hokejového klubu HC Lamač je vytvárať priestor pre rast a rozvoj mladých hokejistov. Poskytujeme deťom príležitosti na rozvoj osobnosti a zlepšovanie ich športovej výkonnosti.

Prostredníctvom hokeja im pomáhame budovať fyzické a psychické zdravie, presadiť sa v živote, byť vytrvalými, obetavými a zodpovednými voči sebe aj kolektívu.

Radi privítame v klube nové deti vo všetkých našich kategóriách.