Spoločnosť ZLL – SPORT, s.r.o, prevádzkovateľ zimného štadióna v Lamači, založila 24. 7. 2021 nový hokejový klub HC Lamač, ktorý bol registrovaný v SZĽH dňa 25.8.2021.

Hlavným poslaním klubu HC Lamač je vytvárať priestor pre rast a rozvoj mladých hokejistov. Poskytujeme deťom príležitosti na rozvoj osobnosti a zlepšovanie ich športovej výkonnosti. Prostredníctvom hokeja im pomáhame budovať fyzické a psychické zdravie, presadiť sa v živote, byť vytrvalými, obetavými a zodpovednými voči sebe aj kolektívu. Klub HC Lamač sa snaží spájať hokejový aj osobnostný rozvoj mladých ľudí. Chceme umožniť deťom, aby sa hokejom zabávali a zároveň sa učili zodpovednosti. 
​Zároveň sa budeme snažiť deťom, ktoré o to prejavia záujem, pomôcť dosiahnuť maximálnu úroveň v hokejových zručnostiach. Veríme, že deti v našom klube dosiahnu úroveň, ktorá im umožní hrať v najlepších univerzitných a profesionálnych súťažiach kdekoľvek na svete.

V prípade ak máte doma malého-veľkého hokejistu, ktorý by sa k nám rád pridal, neváhajte nás kontaktovať!

Radi privítame v klube nové deti vo všetkých našich kategóriách.

8. augusta 2022

Tréningy sú dočasne zrušené

DNEŠNÝ TRÉNING
žiadny tréning

Najbližší zápas

  

Žiadny zápas

Kontakt

Telefón: 0908 560 871
Email: info@hclamac.sk

HC Lamač, s.r.o.
Borinská 23/A
841 03 Bratislava
IČO: 53 987 756