Hokejový klub HC Lamač bol založený 24. 7. 2021 spoločnosťou ZLL – SPORT, s.r.o, ktorá prevádzkuje zimný štadión v Lamači. V SZĽH bol klub zaregistrovaný dňa 25. 8. 2021.

Hlavným poslaním hokejového klubu HC Lamač je vytvárať priestor pre rast a rozvoj mladých hokejistov. Poskytujeme deťom príležitosti na rozvoj osobnosti a zlepšovanie ich športovej výkonnosti. Prostredníctvom hokeja im pomáhame budovať fyzické a psychické zdravie, presadiť sa v živote, byť vytrvalými, obetavými a zodpovednými voči sebe aj kolektívu. Hokejový klub HC Lamač sa snaží spájať hokejový aj osobnostný rozvoj mladých ľudí. Chceme umožniť deťom, aby sa hokejom nielen zabávali, ale aj učili zodpovednosti.

Zároveň sa budeme snažiť deťom, ktoré o to prejavia záujem, pomôcť dosiahnuť maximálnu úroveň v hokejových zručnostiach. Veríme, že deti v našom hokejovom klube dosiahnu úroveň, ktorá im umožní hrať v najlepších univerzitných a profesionálnych súťažiach kdekoľvek na svete.

Ak máte doma malého-veľkého hokejistu, ktorý by sa k nám rád pridal, neváhajte nás kontaktovať!

Radi privítame v klube nové deti vo všetkých našich kategóriách.

pondelok (5. 12. 2022)

Tréningy sú dočasne zrušené

DNEŠNÝ TRÉNING
  • MŽ ľadová plocha
  • MŽ suchý tréning
  • HP ľadová plocha
  • SŽ ľadová plocha

Najbližšie zápasy

Kontakt

Telefón: 0908 560 871
Email: info@hclamac.sk

HC Lamač, s.r.o.
Borinská 23/A
841 03 Bratislava
IČO: 53 987 756