Hokejový klub HC Lamač bol založený 24. 7. 2021 spoločnosťou ZLL – SPORT, s.r.o, ktorá prevádzkuje zimný štadión v Lamači. V SZĽH bol klub zaregistrovaný dňa 25. 8. 2021.

Hlavným poslaním hokejového klubu HC Lamač je vytvárať priestor pre rast a rozvoj mladých hokejistiek a hokejistov. Poskytujeme deťom príležitosti na zlepšenie korčuliarskych a hokejových zručností a na rozvoj ich osobnosti. Prostredníctvom hokeja v deťoch budujeme kladný vzťah k pohybovým aktivitám a rozvíjame v nich dôležité vlastnosti pre život ako sú vytrvalosť, trpezlivosť, disciplína, schopnosť presadiť sa a zodpovednosť voči sebe aj voči kolektívu. Hokejový klub HC Lamač sa snaží spájať hokejový aj osobnostný rozvoj mladých ľudí. Chceme umožniť deťom, aby sa hokejom nielen zabávali, ale aj učili zodpovednosti.

Zároveň sa budeme snažiť deťom, ktoré o to prejavia záujem, pomôcť dosiahnuť maximálnu úroveň v hokejových zručnostiach. Veríme, že deti v našom hokejovom klube dosiahnu úroveň, ktorá im umožní hrať v najlepších univerzitných a profesionálnych súťažiach kdekoľvek na svete.

Ak máte doma malého-veľkého hokejistu, ktorý by sa k nám rád pridal, neváhajte nás kontaktovať!

Radi privítame v klube aj vaše v niektorej z našich vekových kategórií.

sobota (15. 6. 2024)

Tréningy sú dočasne zrušené

DNEŠNÝ TRÉNING
žiadny tréning

Najbližšie zápasy

Aktuality

Kontakt

T: 0905 560 871 (hlavný tréner)
T: 0905 570 238 (manažérka)
E: info@hclamac.sk

Ice Arena Lamač
Borinská 23/A, Bratislava (mapa)